Projekty realizuje Pani Katarzyna Kuzka właścicielka firmy MaVero GARDEN